Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş.’ne ait; üyelerine genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtım, puan kazanma, hediye çeki verilmesi, kulüplere üye olunabilmesi ve indirim gibi avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulan müşteri memnuniyeti odaklı Üyelik Programı’na üye olmayı ve bu program ve uygulamalardan yararlanmak için aşağıdaki koşulları kabul ettiğimi beyan ederim.

Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Üyelik Programı üyeleri aynı zamanda, diğer Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. grubu şirketlerinin uygulayacakları olası sadakat/pazarlama programlarına da üye olurlar. (“Program Ortakları”), Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. ile tüm bunların bayi, acente, franchiseları ve ileride katılabilecek diğer şirketlerdir. Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. ve/veya Program Ortaklarının, Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Üyelik Programı haricinde müşteri memnuniyeti odaklı aşağıdaki amaçlar doğrultusunda başka pazarlama uygulamalarını da yürürlüğe koyabileceğini kabul ederim.

Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Üyelik Programı ve yürürlüğe sokulabilecek diğer uygulamalar ve programlar çerçevesinde; Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. ve/veya Program Ortakları tarafından, şahsıma, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, kulüplere üye kaydedilmeme izin veririm.

Program ortaklarına geçmişte vermiş olduğum, bu formla ilettiğim ve sair yöntemlerle ileride vereceğim alışveriş ve kişisel bilgilerimin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla ve tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek ticari olarak kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine Polathan Grup’un bunu diğer Program Ortakları ve finans kuruluşları/bankalar/sigorta şirketleri ve diğer şirketler ile paylaşılmasına ve aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece bu firmaların, benimle SMS, İnternet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine rıza ve muvafakat ederim.

Aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece, Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Üyelik Programı üyeliğim sonlandığında dahi verilerimin toplanmasını, Program Ortakları ve devreye alınabilecek diğer programların ortakları ve finans kuruluşları/bankalar/sigorta şirketleri vd şirketler arasında, yukarıda tanımlanan kapsamda ve sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, paylaşılmasını, işlenmesini, şahsıma her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerimi yazılı olarak bildirmediğim sürece var olan uygulamaya devam edileceğini kabul ederim.

Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş.’nin herhangi bir şirketine ve/veya şirketlerin iştiraklerine ve/veya bağlı ortaklıklarına tarafımca verilmiş ve/veya şahsıma ilişkin olarak edinilmiş tüm kişisel bilgilerimin Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. şirketleri ve/veya bağlı ortaklıklarından herhangi biri ile paylaşılabilmesine muvafakat ederim. Ayrıca kişisel bilgilerimin Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb.) bu firmalar tarafından verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla paylaşılmasına muvafakat ederim. Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Üyelik Programı üyesi müşterinin, dilediği zaman yapacağı yazılı bildirimle hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti, sms, internet, e-mail, mektup ve telefonla kendisiyle temasa geçilmesini ve gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahip olduğuna dair gerekli bilgilendirme tarafıma yapılmıştır.

Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Üyelik Programı üyesi, 10 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda 10 gün içinde üyelik sona erer. Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş.’nin, kişisel verilerimin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirilmeden, Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Üyelik Programı şartlarını değiştirebileceğini, programı durdurabileceğini, geçerli koşulları ve programları iletişim kanallarından öğrenebileceğimi ve 10 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliğimi iptal edebileceğini beyan, kabul ve muvafakat ederim.

Üyelik kapsamında verilen kart ve numarasını, kullanıcı adımı ve/veya şifremi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğumu, ek kart dahil olmak üzere kartlarımın kaybolması, çalınması halinde Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş.’ne bu durumu derhal bildireceğimi, bu bildirimi yapıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğumu; kartlarımın kötüye kullanılması ve/veya başkası tarafından kullanılması halinde, üyelikten doğan tüm haklarımı kaybedeceğimi, üyeliğime ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, her türlü tedbirlerin uygulanabileceğini ve tüm bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflarda sorumluluğun bütünüyle şahsıma ait olduğunu kabul, beyan, taahhüt ve garanti ederim.

Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş. tarafından sağlanan hak ve imkanlardan sadece üyeliğim devam ettiği sürece faydalanabileceğimi, üyeliğimin sona ermesi halinde ise biriken puanlar ve tarafıma kazandırılan diğer haklardan faydalanmayacağımı kabul ve beyan ederim. Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş.’ne ve diğer program ortaklarına verdiğim bilgilerin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğimi, aksi halde sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, Üyelik Programı ve diğer programların 18 yaşın üzerindeki ve Türkiye’de yaşayanların üye olabileceğini, bu koşulları ek kart sahipleri de dahil olmak üzere karşıladığımı ve uyuşmazlık halinde Eren Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma Sistemleri San. Tic. A.Ş ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul ederim.